Användning

Diklofenak används i första hand för att dämpa inflammationer, lindra smärta och sänka feber, läs hur det fungerar: hur diklofenak påverkar din kropp.

Diklofenak finns i läkemedel av två typer, dels diklofenak som är receptbelagdt (t.ex. Voltaren och Diklofenak Orifarm) och dels diklofenak T som är receptfritt (t.ex. Voltaren T och Diklofenak T Orifarm). Diklofenak kombineras även med misoprostol i en annan typ av läkemedel, och det är för att skydda magsäckens slemhinna som kan påverkas negativt av diklofenak.

Hur diklofenak används

Den receptbelagda diklofenak kan också användas för att behandla reumatiska sjukdomar, och för att minska smärta och blödningsmängd i samband med menstruation.

Hur diklofenak T används

Den recepfria diklofenak T kan användas för att behandla lätt eller medelkraftig akutsmärta, t.ex. huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, tandvärk, ryggsmärta, menstruationssmärta och för att minska feber vid förkylningssjukdomar.

Hur diklofenak + misoprostol används

Diklofenak i kombination med misoprostol används för att lindra smärta och svullnad vid kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och ledförslitning (artros) och samtidigt ge skydd hos patienter som har ökad risk för irritation eller sår i mage eller tarmar.

Hur du tar och hur du doserar diklofenak

Beroende på vilken sort av diklofenak du tar så läser du mer om hur du intar läkemedlet och doserar ditt läkemedel här:

Diklofenak och alkohol – att tänka på

Hur är det att kombinera diklofenak med alkhol? Det finns några saker att ta hänsyn till. Läs om diklofenak och alkohol här.

Se här för att läsa om hur du tar samt doserar diklofenak (receptbelagt), eller läs mer om hur diklofenak fungerar.