Diklofenak Mylan

Information om Diklofenak Mylan – receptbelagt läkemedel. Här finns svar på vad det är för läkemedel, hur man använder och doserar läkemedlet, biverkningar och kontraindikationer, och vad som är den aktiva substansen.

Diklofenak Mylan är ett icke-steroid antiinflammatoriskt/antireumatiskt medel, NSAID (’non-steroidal anti-inflammatory drug’). Det är ett smärtstillande, inflammationsdämpande och febernedsättande läkemedel. Läs om hur det fungerar här.

Aktiv substans i läkemedlet är: Diklofenak

Diklofenak-läkemedel

Det finns flera läkemedel med diklofenak som aktiv substans. Voltaren är märkesläkemedlet och det finns generiska läkemedel som är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Diklofenak Mylan är ett generiskt läkemedel. Läs mer här om de olika läkemedlen med diklofenak, det finns både receptfria och receptbelagda.

Fakta

Diklofenak Mylan är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • Enterotablet 25 mg, 50 mg
  • Suppositorier 50 mg och 100 mg

Hur använder man läkemedlet? Läs om Diklofenak Mylan dosering och användning.

Vikitgt! Här finns information om Diklofenak Mylan biverkningar och kontraindikationer. Under forskning kan man också läsa om risker med läkemedel med diklofenak.

Tillverkare är Mylan AB.

Utseende

Diklofenak Mylan 25 mg enterotablett: 7 mm, filmdragerade, välvda, gulbruna.

Diklofenak Mylan 50 mg enterotablett: 8 mm, filmdragerade, välvda, gulbruna.

Diklofenak Mylan 50 mg suppositorium: Suppositorium.

Diklofenak Mylan 100 mg suppositorium: Suppositorium.