Dosering Diklofenak T

Diklofenak T är ett receptfritt läkemedel med diklofenak. Den finns som generiskt läkemedel och även under namnet Voltaren T. För patienten är det viktigt att följa läkarens anvisningar för hur läkemedlet ska tas. Här beskrivs de allmänna riktlinjerna, och de kan skilja sig från läkarens anvisningar. Diklofenak T finns i två styrkor 25 mg och 50 mg.

Mer information:

Att ta diklofenak t

Innan man tar diklofenak t bör man beakta vissa saker; se kontraindikationer.

Läkemedlet ska sväljas helt tillsammans med vätska. Tabletterna eller kapslarna ska inte delas eller tuggas utan sväljas hela. För att få maximal effekt bör man undvika att ta tabletterna vid måltid.

När man tar läkemedlet kan man få olika biverkningar, och vissa av dem visar sig först efter längre tids användning.

Dosering

Diklofenak t tas i olika doser och dessa bestämmer läkaren utifrån patientens behov och beroende på vad man ska behandla. Här följer de allmäna riktlinjerna för diklofenak t dos. Det är viktigt att följa läkarens ordination som kan skilja sig från nedanstående. Tänk på att ju högre dos man tar desto större är risken för biverkningar, liksom om man tar läkemedlet under en längre tid.

Akuta smärttillstånd, t.ex. muskel- eller ledvärk, huvudvärk, tandvärk, ryggsmärta eller menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar

Vanlig dos för vuxna: 1 tablett (25 mg) var 4:e till var 6:e timme vid behov. Ta inte mer än 3 tabletter (25 mg) per dygn. Överskrid inte den angivna dosen. Om tillståndet inte förbättras inom 5 dagar vid smärta eller inom 3 dagar vid feber, kontakta din läkare.

⇒ Se här för dosering av Diklofenak (receptbelagt) och för dosering av Diklofenak med misoprostol.

⇒ Läs om diklofenak och alkohol.

Läs mer om diklofenaks funktion.