Voltaren gel

Funderar du över voltaren gel, hur du kan få hjälp och eventuella farliga biverkningar?

Här kan du läsa om hur voltaren gel fungerar och hur du använder det för att du ska få snabbast möjliga smärtlindring. Genom att du får koll på hur gelen ska användas så slipper du att utsätta dig för onödiga risker förknippade med detta läkemedel.

Du blir tryggare och när du har koll på hur voltaren gel påverkar din kropp, hur läkemedlet sprids i din kropp och vilka biverkningar som du ska vara uppmärksam på.

Voltaren gel
Voltaren gel kan de dig smärtlindring innom 60 minuter. Här läser du om eventuella biverkningar och lindring av din muskel eller ledsmärta.

Voltaren gel kan ge dig smärtlindring inom loppet av 60 minuter. Du använder främst denna gel för att lindra olika typer av smärtor som du har din dina leder och i olika muskler. Genom att voltaren gel appliceras på direkt på det ställa där din smärta är som störst kan du få en snabbare och en lokal effekt.

Det betyder också att du utsätter din kropp för mindre påfrestning. I princip alla typer av läkemedel som du tar utsätter nämligen dig och din kropp för olika typer av negativa påfrestningar. När du tar olika typer av voltaren så kan du allstå drabbas av negativa biverkningar. Så också när du använder voltaren gel. Du läser mer om de 6 vanligaste biverkningarna som du riskerar att drabbas av.

Hur voltaren gel kan lindrar smärtan i dina muskler och leder

När du använder voltaren gel så använder du ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen som kallas för diklofenak. Voltaren gel är en speciell form av voltaren som du smörjer direkt på din hud istället för att du tar en tablett.

Diklofenak i voltaren gel tillhör en större grupp läkemedel som kalls för NSAID. Dessa läkemedel hjälper dig att bli smärtfri genom att du får en smärtlindrande, inflammationshämmande och febernedsättande effekt.

När du använder voltaren gel så applicerar du gelen direkt på din smärtande punkt. Kanske har du en värkande muskel eller en smärtande led. Då kan du i många fall få en bra effekt när du använder voltaren gel.

Voltaren gel ska du bara använda för utvärtes bruk.

Har du använd voltaren gel i mer än 7 dagar utan att du fått någon effekt (eller om du blivit sämre) är det dags att du tar kontakt med din läkare. Han eller hon kan avgöra om du behöver någon annan form av hjälp.

Topp 6 vanligaste voltaren gel biverkningarna

Mycket vanliga biverkningar. Du, liksom alla andra, som tar voltaren gel riskerar att drabbas av olika typer av biverkningar. Att skulle drabbas av någon form av negativ effekt är inte alls säkert. Det kan mycket väl hända att du inget särskilt märker (förutom att du får smärtlindring förstås). Alla får inte biverkningar.

De flesta voltaren gel biverkningar som du trots allt kan drabbas av är relativt milda och snabbt övergående. Biverkningar från gelen är dessutom nästan alltid lokala och om du får dem så uppstår de vanligtvis bara på det ställe du där du har använt ditt gel.

I väldigt ovanliga fall så kan du drabbas av en allergisk reaktion mot voltaren gel (mycket ovanligt). Drabbas du av en allergisk reaktion ska du alltid kontakta din läkare.

Här kan du läsa om de 6 vanligaste voltaren gel biverkningarna som du kan drabbas av. Biverkningarna som du kan läsa om i listan nedan drabbar mer än 1 person av 100 som använder voltaren gel.

 • Du kan drabbas av eksem
 • Du kan drabbas av olika typer av hudutslag
 • Du kan drabbas av att klåda och att det börjar klia onormalt mycket
 • Du kan drabbas av att din hud rodnar
 • Du kan drabbas av att din hud blir inflammerad
 • Du kan drabbas av en stickande känsla i din hud

Voltaren gel och sol – bra att tänka på om du mycket ute i solljus

Voltaren gel kombinerat med solljus kan ge dig hudskador.

Använder du voltaren gel samtidigt som du vistas ute i solen så kan du i MYCKET OVANLIGA fall drabbas av ljuskänslighetsreaktioner i din hud. Dessa reaktioner kan ta sig lite olika uttryck hos olika personer. Du kan själv känna igen dessa solskador på att:

 • Din hud drabbas av sveda
 • Din drabbas av klåda (på behandlingsstället)
 • Du får svullnader och det bildas blåsor på din hud

Risken att du drabbas av detta gäller förstås också när du använder voltaren gel och solar solarium.

Är du orolig för att drabbas kan det därför vara bra att du är extra försiktig med solning när du använder voltaren gel.

4 voltaren gel biverkningar som kan vara bra att känna till innan du tar voltaren gel

Dessa 4 biverkningar som är MYCKET OVANLIGA. Risken att du skulle drabbas är i det närmaste noll. Mer exakt så är din risk att drabbas mindre än 1 på 10 0000. Det betyder att om du skulle ta voltaren gel VARJE dag i närmare 30 år så skulle du KANSKE drabbas en gång.

Här hittar du dessa biverkningar:

 • Din hud kan bli mycket känslig för sol (se ovan)
 • Du kan drabbas av astma
 • Du kan drabbas av hudutslag och blåsor fyllda med var
 • Du kan drabbas av att din hud och dina slemhinnor i till exempel ditt ansikte eller i dina fingerleder svullnar.

Märker du av någon typ av svullnader i ditt ansikte, på din tunga eller i ditt svalg ska du alltid kontakta din läkare så fort som möjligt. Detta gäller även om du får nässelutslag, andnöd eller om du får svårt att svälja.

Voltaren gel gravid: funderar du på om hur voltaren gel och din graviditet går ihop?

Är du gravid eller ammar du?

Du kan det vara på bra om du rådfrågar din läkare eller personalen på ditt närmaste apotek innan du börjar använda voltaren gel.

Generellt sett så ska du aldrig använda någon form av voltaren preparat under de sista tre månaderna innan din beräknade förlossning. Det kan påverka i västa fall negativt påverka ditt foster.

Tidigare i din graviditet (eller om du planerar att bli gravid) så rekommenderas att du undviker att använda voltaren gel. Har du ändå behov av att använda denna gel så ska du bra göra det i samråd med din läkare.

Den aktiva substansen i voltaren gel, diklofenak, passerar genom din modersmjölk till ditt ammande barn. Därför ska du även när du ammar vara mycket försiktig med att använda voltaren gel. Även när du ammar och vill använda voltaren gel så ska det alltid ske i samråd med din läkare.

Du bör aldrig använda voltaren gel på dina bröst (eller andra stora hudytor) när du ammar din son eller dotter. Detta gäller särskilt om du använder voltaren gel under en längre tid.

Gå vidare här

Mer information om det smärtstillande voltaren (och alternativ till voltaren gel) hittar du här: voltaren.