Diklofenak alkohol

Diklofenak alkohol (även diklofenac) är en kombination som du bör undvika. När du läser den här texten så får du klarhet i hur diklofenak och alkohol påverkar varandra och hur din kropp kan drabbas negativt. Du slipper att fundera vad som händer när du tar läkemedlet och samtidigt som du dricker alkohol. När du vet vad som händer i din kropp kan du ta ett eget beslut i din situation som du kan känna dig trygg i.

För vissa läkemedel ska du undvika att dricka alkohol när du är under behandling. Det finns flera orsaker till att du ska undvika det.

En orsak finns i din lever, din lever som bryter ned den alkohol som du dricker och det är din lever som samtidigt bryter ned de läkemedelssubstanserna som du tar. För dig betyder det att när alkoholen som du druckit bryts ned av din lever så kan din lever inte samtidigt bryta ned läkemedelssubstanserna i din kropp.

En annan orsak till att du inte ska kombinera alkohol med dina läkemedel är att olika funktioner i din hjärna påverkas av alkohol. I kombination med att dina läkemedel också kan påverka viktiga funktioner i din hjärna kan du drabbas av förstärkning av olika symptom och biverkningar. I värsta fall så kan du få effekter som är motsatt de du önskar att få av ditt läkemedel. Diklofenak alkohol kan ge sådan effekter.

Klicka här för att läsa mer om biverkningar av diklofenak (som kan förstärkas av alkohol).

Diklofenak alkohol – en dödlig kombination för din mage

Diklofenak och alkohol bör unvikas
Diklofenak och alkohol bör unvikas

När du tar diklofenak samtidigt som alkohol så handlar det främst om effekter i din mag- och tarmkanal. Alkoholen som du dricker irriterar slemhinnor i din mage samtidigt som diklofenak (liksom alla cox-hämmare) påverkar din mage på samma sätt. Eftersom diklofenak kan påverka slemhinnorna i din mag-tarmkanal kan alltså alkohol ge en förstärkt negativ effekt här, särskilt om du tar diklofenak under längre tid eller om du tar läkemedlet i höga doser.

Rekommendationen är att du inte ska dricka alkohol ofta och samtidigt ta läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller någon annan cox-hämmare. Landstinget i Östergötland säger att om du dricker en mindre mängd alkohol är det däremot ingen fara att du tar en enstaka värktablett dagen efter. Det går alltså bra att du tar diklofenak och att du dricker alkohol under samma period om du år måttlig med alkoholen. De risker som du ändå utsätter dig för är kopplade till slemhinnan i din mage. Läser du på bipacksedeln för diklofenak (liksom diklofenac) står inget om alkohol, vilket innebär att riskerna är små.

Här läser du mer om hur diklofenak fungerar och påverkar din mag- och tarmkanal.

 Om du kombinerar andra värktabletter med alkohol

Om du medicineras med paracetamol som bland annat finns i Alvedon och Panodil löper du en betydligt högre risk att skadas än om du tar värktabletter med diklofenak. Där är det samma enzym som bryter ner alkohol som bryter ner läkemedlet. Om enzymet är upptaget med att bryta ner alkoholen som du druckit kan läkemedlet inte tas om hand och då bildas istället giftiga metaboliter i din kropp.