Funktion (NSAID)

Här läser du om hur diklofenak (ett NSAID-preparat) fungerar och påverkar din kropp. Diklofenak påverkar viktiga ämnen och signalsubstanser i din kropp och hjärna. När du har läst den här sidan så har du en klar bild över exakt hur diklofenak fungerar.

Diklofenak tillhör en grupp läkemedel som heter NSAID, en förkortning som kommer från engelskans Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug. På Svenska kallas denna grupp läkemedel för icke-steroida antiinflammatoriska eller antireumatiska läkemedel.

Diklofenak liksom de flesta NSAID-preparat agerar som hämmare av cyklooxygenaenzymerna, dessa kallas vanligen för COX-enzymer.

NSAID preparat påverkar dina enzymer

Exempel på NSAID preparat
Exempel på NSAID preparat

Ett enzym är ett ämne som bidrar i de kemiska reaktionerna i kroppen och påverkar deras hastighet. COX är ett enzym som påverkar olika ämnens bildande, bl.a. prostaglandiner.

Prostaglandiner är en grupp ämnen som bl.a. påverkar blodtrycket och skyddar slemhinnorna i mag-tarmkanalen. Prostaglandiner påverkar också inflammatoriska processer i kroppen, förstärker impulsbildningen i smärtnerverna och är involverade i hjärnans funktion att reglera kroppstemperaturen, vilket sker i hypotalamus.

Diklofenak är ett NSAID preparat och en Cox-hämmare

Genom att ett NSAID-preparat, som tillexempel diklofenak, är Cox-hämmande så reduceras prostaglandinerna och en ger dessa effekter på dig:

  • Du får en anti-inflammatorisk effekt
  • Du får en febernedsättande effekt
  • Du får smärtlindring

Dock finns också en risk att slemhinnorna i magsäck och tolvfingertarm påverkas, vilket kan ge upphov till magkatarr och magsår. Allvarliga biverkningar kan hindras med rätt kunskap.

Vill du fördjupa dig i hur diklofenak fungerar så har det gjort relativt mycket forskning kring biverkningar och miljöpåverkan av diklofenak.