Läkemedel

Det finns flera registrerade läkemedel där diklofenak, eller diclofenac (anternativ stavning), är det verksamma ämnet, både i form av diklofenaknatrium och diklofenakkalium.

Dels finns det ursprungliga märkesläkemedlet Voltaren (receptbelagt) och Voltaren T (receptfritt) och dels finns det generiska läkemedel där det verksamma ämnet diklofenak kombineras med tillverkarens namn som t.ex. receptbelagt Diklofenak Mylan eller receptfritt Diclofenac T ratiopharm. Generiska läkemedel är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka.

Diklofenak kombineras även med misoprostol, vilket är en prostaglandinanalog med mukosa-protektiv verkan, i vissa läkemedel. Detta för att skydda magsäckens slemhinna som kan påverkas negativt av diklofenak, se 1 av 100 kan drabbas av biverkningar av diklofenak.

Här hittar du den aktuella listan med registrerade läkemedel med diklofenak som det verksamma ämnet:

Aktiv substans diklofenak – Receptbelagt

Aktiv substans diklofenak och misoprostol – Receptbelagt

Aktiv substans diklofenak – Receptfritt 

Därutöver finns diklofenak i andra former som gel, ögondroppar och injektionsvätska, en komplett lista kan du hitta på FASS. Mer om hur diklofenak används.