Kontraindikationer diklofenak med misoprostol

Innan man tar diklofenak med misoprostol bör man beakta vissa saker och dessa är kopplade till diklofenaks funktion, samt till de listade biverkningarna för diklofenak med misoprostol.

Undvika diklofenak

Det finns särskilda fall när man ska undvika att ta diklofenak med misoprostol:

 • Om man är allergisk (överkänslig) mot diklofenak, misoprostol eller något av de andra ämnena i läkemedlet
 • Om man tidigare har fått allergiska reaktioner som t.ex. astma, snuva eller hudutslag vid använding av smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra NSAID-läkemedel mot smärta eller inflammation eller läkemedel som innehåller misoprostol
 • Om man för närvarande har magsår eller perforation (hål) i mage eller tarm
 • Om man för närvarande har blödning i mage, tarmar eller hjärnan
 • Om man genomgår eller nyligen genomgått en bypass-operation av hjärtats kranskärl
 • Om man har svår njur- eller leversvikt
 • Om man har svår hjärtsvikt
 • Om man är gravid, eller försöker bli gravid, eftersom läkemedket kan orsaka missfall. Kvinnor i fertil ålder ska ha ett fullgott graviditetsskydd.

Försiktighet med diklofenak     

På grund av de biverkningar som diklofenak och misoprostol kan ge upphov till är det viktigt att läkaren känner till om patienten har eller har haft någon av nedanstående besvär. Detta för att kunna vara särskilt observant på hur läkemedlet påverkar patienten och vid behov byta preparat.

 • hjärtproblem, tidigare har haft stroke, eller har ökad risk för dessa tillstånd (t.ex. har högt blodtryck, problem med blodcirkulationen, diabetes, högt kolesterolvärde eller röker).
 • lever- eller njursjukdom.
 • tidigare har haft sår eller blödning i mage eller tarm.
 • lätt får blödningar eller blåmärken
 • har tarminflammation (ulcerös colit eller Crohns sjukdom)
 • har, eller haft astma eller någon allergisk sjukdom
 • har en infektion, eftersom läkemedlet kan dölja feber eller andra tecken på infektion
 • är uttorkad

Diklofenak kan ge en liten ökad risk för stroke eller hjärtinfarkt, och sannolikheten är större vid högre doser och längre behandlingstider.

Diklofenak liksom andra NSAID-preparat kan i sällsynta fall ge magsår. Patienter som får besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken.

Intag av andra läkemedel

Diklofenak med misoprostol kan påverka eller påverkas av följande läkemedel:

 • Acetylsalicylsyra eller andra NSAID (t ex ibuprofen)
 • Läkemedel mot artros eller kronisk ledgångsreumatismtillhörande gruppen cyclooxygenas-2 (COX-2) hämmare
 • Diuretika (används vid vätskeansamling i kroppen)
 • Ciklosporin eller takrolimus (används för att dämpa immunförsvaret, t ex efter transplantationer)
 • Litium (används för behandling av vissa typer av depression)
 • Digoxin (ett läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm och/eller hjärtsvikt)
 • Warfarin eller andra blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (minskar blodkoagulationen)
 • Läkemedel mot ångest och depression som tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
 • Blodsockerreglerande läkemedel som tas via munnen (mot diabetes)
 • Metotrexat (används för behandling av kroniskledgångsreumatism, psoriasis och leukemi)
 • Behandling med steroider (t ex kortikosteroider vilka ofta används som anti-inflammatoriska läkemedel)
 • Läkemedel mot högt blodtryck
 • Antacida som innehåller magnesium (används mot halsbränna, matsmältningsbesvär)
 • Antibiotika av kinolontyp (används mot vissa infektioner)
 • Ketokonazol (används mot vissa typer av svampinfektioner)
 • Mifepriston (för att avbryta en graviditet). Läkemedlet ska inte användas inom 8-12 dagar efter intag av mifepriston.

 Graviditet och amning

Diklofenak med misoprostol ska undvikas av kvinnor som försöker bli gravida eller är gravida. Kvinnor i fertil ålder bör ha fullgott graviditetsskydd under behandling.

Använd inte läkemedlet om du ammar.

 Se här för listade biverkningar diklofenak med misoprostol.

 Mer utförlig information om diklofenaks biverkningar.