Högkostnadsskydd läkemedel

Högkostnadsskydd: läkemedel som du har rätt att köpa till högkostnadsskydd måste vara utskrivna av din läkare. När du läser här så får du en klar bild över vad som gäller för högkostnadsskyddet när du köper dina läkemedel. Genom att du vet om vad som gäller så slipper att betala extra pengar för läkemedel som inte ingår i skyddet

När du köper läkemedel som du får utskrivna på recept av din läkare så innebär det att du aldrig behöver betala totalt mer är 2200 kr för de läkemedel som du behöver för att leva ett bra liv. Om du också behöver läkarbesök eller andra sjukvårdande behandlingar så gäller ett annat skydd, du får då ett högkostnadsfrikort redan efter att du har haft utgifter över 900 kr.

Skyddet gäller oavsett vilket apotek du går och handlar på. Du kan fortsätta gå till ditt närmaste apotek.

Hur högkostnadsskydd för läkemedel fungerar

Högkostnadsskydd läkemedel: frikort
Högkostnadsskydd läkemedel ger dig frikort

För att du ska få ta del av högkostnadsskyddet så ska din läkare som skriver ut dina mediciner särskilt ange att du ska detta skydd. Fråga alltid din läkare som skriver ut ditt recept om du är osäker på vad som gäller eller om han eller hon glömmer bort att signera.

Dina läkemedel som din läkare skriver ut på recept ska bytas ut mot de billigaste, men likvärdiga, läkemedlen. Din läkare kallar detta för utbytbara läkemedel. Vill du ha ett speciellt dyrare läkemedel så måste du själv stå för hela kostnaden.

När du sedan går till ditt apotek och hämtar ut dina mediciner så notas alla dina köp där du är berättigad till högkostnadsskyddet (läkemedel i detta fall). När du har kommit upp i de nivåer där du får rabatt eller helt slipper att betala dra kassapersonalen av din rabatt automatiskt. Du behöver aldrig själv göra något särskilt för att få köpa dina läkemedel till reducerat pris (eller helt utan kostnad för dig).

Dina utgifter för dina läkemedel minskar stegvis

När du köper dina läkemedel så minskar ditt pris i steg. Du måste först nå upp till en total kostnad på minst 1100 kr, först där efter så kan du få rabatt på dina läkemedel. Dina kostnader minskar nu i steg enligt:

  • 50 % rabatt när du har köpt läkemedel för mellan 1101 och 1600 kr
  • 75 % rabatt när du har köpt läkemedel för mellan 1601 och 2050 kr
  • 90 % rabatt när du har köpt läkemedel för mellan 2051 och 2200 kr

Efter att du har köpt läkemedel för 2200 kr eller mer så får du ett frikort. Ditt frikort ger dig rätt till gratis läkemedel under 12 månader från att du köpte ditt första läkemedel.

Ditt högkostnadsskydd för dina läkemedel gäller i max 12 månader. Efter 12 månader så måste du börja om från början.

Hur du tjänar maximalt på högkostnadsskyddet

När du har frikost så kan du maximalt ta ut 3 månaders förbrukning av ditt läkemedel. Alternativt vad din läkare har angett på ditt recept. Du får heller inte hämta ut mer av dina läkemedel innan det har gått två månader innan du hämtade dina läkemedel gången innan.

Av denna anledning är det lämpligt att du planerar så att du kan hämta ut en 3 månaders förbrukning av dina mediciner strax innan ditt frikort slutar att gälla.