Kontakt

Hej!

Har du några kommentarer på den här sidan?

Är det något du undrar över eller någon information som du saknar?

Då skulle jag bli väldigt glad om du skickade mig ett mail och berättar vad du tycker!

Det gör du enklast genom att skicka ett mail till:

E-post: info@diklofenak.se

Här hittar du information som jag har sammanställt om diklofenak och voltaren. Dessa sidor bygger på flera års erfarenhet av läkemedlet dikolfenak, information från läkare, läkemedelsverket och naturligtvis också från FASS.

Vänligen

Redaktören  www.diklofenak.se

PS. Vi har flyttat hela vår nya site till SSL/HTTPS, vänligen rapportera in problem direkt till oss.

PPS. Har du fått biverkningar av diklofenak så ska du så snart som möjligt prata med din läkare.

PPPS. Du kan också hjälpa till genom att rapportera dina biverkningar direkt till läkemedelsverket:

Läkemedelsverket
Enheten för farmakovigilans
Biverkningsgruppen
Box 26
751 03 Uppsala

Tel: 018-17 46 00