Eeze

Information om Eeze – receptfritt läkemedel. Här finns svar på vad det är för läkemedel, hur man använder och doserar läkemedlet, biverkningar och kontraindikationer, och vad som är den aktiva substansen.

Eeze är ett icke-steroid antiinflammatoriskt/antireumatiskt medel, NSAID (’non-steroidal anti-inflammatory drug’). Det är ett smärtstillande, inflammationsdämpande och febernedsättande läkemedel. Läs om hur det fungerar här.

Aktiv substans i läkemedlet är: Diklofenak

Diklofenak-läkemedel

Det finns flera läkemedel med diklofenak som aktiv substans. Voltaren T är märkesläkemedlet och det finns generiska läkemedel som är jämförbara med märkesläkemedlet avseende kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Läs mer här om de olika läkemedlen med diklofenak, det finns både receptfria och receptbelagda.

Fakta

Eeze är ett receptfritt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • Filmdragerad tablett 25 mg

Hur använder man läkemedlet? Läs om Eeze dosering och användning.

Vikitgt! Här finns information om Eeze biverkningar och kontraindikationer. Under forskning kan man också läsa om risker med läkemedel med diklofenak.

Tillverkare är Antula Healthcare AB Meda OTC AB

Utseende

Eeze 25 mg dragerad tablett: rosa, runda, bikonvexa tabletter märkt med A på ena sidan och”25”på andra sidan.