Dosering Diklofenak

Läkemedel med diklofenak innehåller olika doser, där den vanligaste är diklofenak 50 mg, det finns även 25 mg och 100 mg. För patienten är det viktigt att följa läkarens anvisningar för hur läkemedlet ska tas. Här beskrivs de allmänna riktlinjerna som gäller för läkemedel med diklofenak, och de kan skilja sig från läkarens anvisningar.

Mer information:

Att ta diklofenak

Innan man tar diklofenak bör man beakta vissa saker; se kontraindikationer.

Läkemedlet ska sväljas helt tillsammans med vätska. Tabletterna eller kapslarna ska inte delas eller tuggas utan sväljas hela. För att få maximal effekt bör man undvika att ta tabletterna vid måltid.

När man tar läkemedlet kan man få olika biverkningar, och vissa av dem visar sig först efter längre tids användning.

Dosering

Diklofenak tas i olika doser och dessa bestämmer läkaren utifrån patientens behov och beroende på vad man ska behandla. Här följer de allmäna riktlinjerna för diklofenak dos. Det är viktigt att följa läkarens ordination som kan skilja sig från nedanstående. Tänk på att ju högre dos man tar desto större är risken för biverkningar, liksom om man tar läkemedlet under en längre tid.

Reumatiska sjukdomar

Vanlig dos för vuxna: diklofenak 75 mg – 150 mg dagligen, oftast morgon och kväll.

Vanlig dos för barn över 6 år: diklofenak 25 mg morgon och kväll. Till barn över 50 kg ges vuxendos.

Menstruationssmärta

Vanlig dos för vuxna: diklofenak 50 mg – 150 mg uppdelat på 1 – 3 doseringstillfällen vid behov. Inledningsvis rekommenderas diklofenak 50 mg – 100 mg. Behandlingen påbörjas vid första tecknet på menstruationssmärta. Högst diklofenak 150 mg per dygn.

Klicka för läsa om dosering av Diklofenak T och för dosering av diklofenak med misoprostol.

Här kan du läsa om diklofenak och alkohol och här kan du läsa mer om hur diklofenak fungerar.