Arthrotec

Information om Arthrotec – receptbelagt läkemedel. Här finns svar på vad det är för läkemedel, hur man använder och doserar läkemedlet, biverkningar och kontraindikationer, och vad som är den aktiva substansen.

Arthrotec är ett icke-steroid antiinflammatoriskt/antireumatiskt medel, NSAID (’non-steroidal anti-inflammatory drug’) samt prostaglandinanalog med mukosa-protektiv verkan Det är ett smärtstillande, inflammationsdämpande och febernedsättande läkemedel. Läs om hur det fungerar här.

Aktiv substans i läkemedlet är: Diklofenak och Misoprostol

Diklofenak-läkemedel

Det finns flera läkemedel med diklofenak som aktiv substans, och med diklofenak och misoprostol som aktiv substans.  Läs mer här om de olika läkemedlen med diklofenak, det finns både receptfria och receptbelagda.

Fakta

Arthrotec är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • Tablett  50 mg/0,2 mg

Hur använder man läkemedlet? Läs om Arthrotec dosering och användning.

Vikitgt! Här finns information om Arthrotec biverkningar och kontraindikationer. Under forskning kan man också läsa om risker med läkemedel med diklofenak.

Tillverkare är Pfizer AB (Moderbolag: Pfizer Inc. New York, USA)

Utseende

Arthrotec 50 mg/0,2 mg: vit, rund, bikonvex, 10 mm, märkt SEARLE 1411.