Dosering Diklofenak med misoprostol

Diklofenak med misoprostol är en variant av läkemedel med diklofenak som innehåller ett extra ämne för att skydda magslemhinnan. För patienten är det viktigt att följa läkarens anvisningar för hur läkemedlet ska tas. Här beskrivs de allmänna riktlinjerna som gäller för läkemedel med diklofenak och misoprostol, och de kan skilja sig från läkarens anvisningar.

Mer information:

Att ta diklofenak med misoprostol

Innan man tar diklofenak bör man beakta vissa saker; se kontraindikationer.

Läkemedlet ska sväljas helt med vätska tillsammans med eller omedelbart efter måltid. Tabletterna eller kapslarna ska inte delas eller tuggas utan sväljas hela..

När man tar läkemedlet kan man få olika biverkningar, och vissa av dem visar sig först efter längre tids användning.

Dosering

Diklofenak med misoprostol tas i olika doser och dessa bestämmer läkaren utifrån patientens behov och beroende på vad man ska behandla. Tänk på att ju högre dos man tar desto större är risken för biverkningar, liksom om man tar läkemedlet under en längre tid.

Vanlig dos för vuxna: 1 tablett 2-3 gånger dagligen.

⇒ Se här för dosering av Diklofenak (receptbelagt) och för dosering av Diklofenak T.

⇒ Läs om diklofenak och alkohol.

⇒ Läs mer om diklofenaks funktion.