Diklofenak biverkningar

Vad vet man om diklofenak biverkningar? Diklofenak, eller diclofenac, tillhör gruppen NSAID-läkemedel, icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel. Genom att NSAID-preparat är så vanligt använda är det en typ av preparat där biverkningarna är väl kända. De två vanligaste biverkningsområdena är kopplade till mag-tarmkanalen och njurfunktionen, och dessa områden påverkas p.g.a. av att diklofenak minskar prostaglandinerna, se mer under funktion.

Diklofenak biverkningar: din mag- och tarmkanal

Biverkningar av diklofenak i mag-och tarmkanalen handlar om t.ex. illamående och kräkningar, sura uppstötningar, magkatarr, magsår, blödningar i mag- och tarmkanalen och diarré.

Risken för magsår ökar med högre dos och med längre behandlingstid, därför är det av stor vikt att vara restriktiv med både dos och användningstid. Det är också bra att känna till att diklofenak och alkohol kan förvärra besvären.

Diklofenak kombineras med misoprostol i en viss typ av läkemedel och detta för att misoprostol har en skyddande effekt på magsäckens slemhinna.

Diklofenak biverkningar: Njurfunktionen

NSAID-preparat som diklofenak  påverkar också njurfunktionen. Det är därför viktigt att personer med nedsatt njurfunktion är försiktiga med läkemedlet, och vid svår njurfunktion ska man undvika diklofenak. Biverkningarna för detta område omfattar bl.a. saltansamling, vätskeansamling, samt högt blodtryck.

Diklofenak biverkningar: Hjärta och blodkärl

Diklofenak ökar också risken för hjärtinfarkt och stroke, och rekommenderas alltså inte till dem som tidigare haft hjärtattack.

Diklofenak graviditet

Diklofenak rekommenderas inte under graviditet då det kan påverka fostrets hjärta och njurar och ge upphov till för tidig födsel.

Forskning diklofenak biverkningar

Läs här om forskning på biverkningar med NSAID-preparat som diklofenak.

Kontraindikationer och listade biverkningar

Det är viktigt att beakta vissa saker innan man tar läkemedel med diklofenak, se mer under kontraindikationer diklofenak och kontraindikationer diklofenak med misoprostol.

För en full lista över vanliga och mindre vanliga diklofenak biverkningar, se listade biverkningar och listade biverkningar med misoprostol.