Innan du tar Voltaren

Ett par viktiga saker som du bör veta innan du tar din Voltaren tablett.

När du tar tabletter med olika läkemedel så påverkar de din kropp på olika sätt. Kanske till hör du den grupp människor som är påverkas på ett icke önskvärt sätt av ämnena i voltaren tabletter. Eller så tillhör du kanske den grupp människor som har ett par speciella sjukdomar som kan förvärras när du tar voltaren tabletter.

Oavsätt vem du är så är kan du undvika flera obehagliga överraskningar om du i förväg vet när du ska undvika att ta Voltaren.

Genom att du känner till dessa situationer så kan du också känna dig tryggar med att äta voltaren och veta att du inte utsätter dig för några onödiga risker. Du kan i stor utsträckning undvika de olika Voltaren biverkningarna som du kan drabbas av.

Du ska INTE ta din Voltaren tablett i dessa 9 fall

Känner du igen dig i någon av de olika situationerna som du hittar i listan nedan för ska du ALDRIG ta någon form av Voltaren.

I speciella fall kan dock även i dessa situationer din läkare anse att du ska ta Voltaren. Han eller hon gör då bedömningen att fördelarna för dig att ta dessa tabletter uppväger riskerna för dig (i just den situationen som du befinner dig i).

 • Du ska inte använda Voltaren produkter om du har någon form av allergi eller överkänslighet mot diklofenak. Diklofenak är den aktiva substansen i Voltaren och det ämne som gör att din smärta minskar och din feber går ner.
 • Du ska inte använda Voltaren produkter om du har fått en allergisk reaktion (till exempel astma) när du tidigare har tagit smärtstillande NSAID tabletter (till exempel tabletter med acetylsalicylsyra).
 • Du ska inte använda Voltaren om du har någon form av allvarlig sjukdom relaterad till din lever.
 • Du ska inte använda Voltaren om du drabbats av onormal blödningsbenägenhet.
 • Du ska inte använda Voltaren om du en ämnesomsättningssjukdom (vad din läkare kallar för porfyri).
 • Du ska inte använda Voltaren om du benägenhet för magsår eller lätt drabbas av tolvfingertarmsår (i samband eller oberoende av att du behandlats med diklofenak eller andra liknande läkemedel).
 • Du ska inte använda Voltaren om du har en allvarlig form av hjärtsvikt.
 • Du ska inte använda Voltaren om du har en svår form av njursjukdom.
 • Du ska inte använda Voltaren under dina sista 3 månader i din graviditet.

Har eller har du haft någon av dessa 10 sjukdomar?

Du vara extremt försiktig.

Det betyder i praktiken att du aldrig på egen hand ska medicinera dig med Voltaren. Har du haft eller om du fortfarande har någon av dessa sjukdomar ska du i så fall alltid först prata med din läkare innan du tar tabletter med Voltaren. Detta gäller förstås även om du tar någon annan form av Voltaren, till exempel om du vill använda Voltaren gel.

 • Du har eller har haft sår i din mage eller i din tolvfingertarm
 • Du lider av någon form av inflammatorisk tarmsjukdom (till exempel Crohns sjukdom eller ulcerös kolit)
 • Du har drabbats av någon form av sjukdom på din lever
 • Du har en hjärtsjukdom
 • Du har en njursjukdom
 • Du har problem relaterade till dina luftrör och lungor (till exempel inflammerade slemhinnor i din näsa, kronisk obstruktiv lungsjukdom, astma, kroniskt infekterade luftvägar)
 • Du har drabbats av allergiska reaktioner (till exempel angioödem eller nässelutslag)
 • Du liter av bindvävssjukdom (SLE)
 • Du lider av ökade blödningsbenägenhet eller andra typer av blodsjukdomar
 • Du har drabbats av att ditt blodtryck är för högt

Klick här för att läsa mer om Voltaren.